Toegankelijk Bouwen
Toegankelijk Bouwen Toegankelijk Bouwen

Meer Bouwen voor iedereen!

Project Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen

Het Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen is een samenwerkingsverband tussen WTCB en Enter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid. Het project wil de in Vlaanderen beschikbare expertise op gebied van toegankelijkheid en Universal Design samenbrengen en met de bouwsector zoeken naar innovatieve oplossingen die toegankelijkheid en Universal Design meer ingang doen vinden in de dagdagelijkse bouwpraktijk van publiek toegankelijke gebouwen.
De doelgroep die we daarbij willen bereiken is zeer uitgebreid: bouwbedrijven, producenten, studiebureaus en andere betrokken actoren. 

Projectresultaten

Een overzicht van de verschillende workshops, studiedagen en presentaties

KLIK HIER
   

Het afsluitend congres:
'Universal Design als ontwerpstrategie voor de toekomst'

KLIK HIER
   

Technology Watch
Interessante ideeën die kunnen bijdragen aan een betere toegankelijkheid

KLIK HIER
   

Rapport - Op weg naar een beter toegankelijkheid: een overzicht van een aantal uitvoeringsvarianten en hun bouwtechnische aandachtspunten

KLIK HIER
   

Rekenblad voor het beoordelen van contrasten (volgens ISO 21542) en het bepalen van minimale lettergrootte (volgens CIE 196)

KLIK HIER

 

Dit project kwam tot stand met EFRO-subsidie en met steun vanuit
de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen (project I)

EFRO Europa inversteert, Vlaanderen groeit. Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Provincie West Vlaanderen Door mensen gedreven Met Steun Van De Vlaamse Overheid


Gelijke Kansen Vlaanderen